Powerturn

Čak se ni teška zaokretna vrata ne moraju se odreći udobnosti: GEZE ima elektromehanički pogon zaokretnih vrata Powerturn za vrata do 600 kg. Upravo je kod teških zaokretnih vrata pristupačnost bez prepreka prioritet. Ako ručno otvarate vrata, možete računati na podršku funkcije Smart-swing. Kada se uvjeti laka promijene, namjestiva podrška servoupravljanju otvaranje vrata čini čak još lakšim.