Powerturn

Vodilica kotačića Powerturn / Powerturn F Za montažu na okvir na strani spojnica ili suprotnoj strani spojnica s vodilicom kotačića

Vodilica kotačića Powerturn / Powerturn F
  • Kut otvaranja ovisno o dubini špalete
  • Kompatibilno s integriranim graničnikom otvaranja
  • Zaseban profil protiv ispadanja kotačića
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Dubina špalete 0 - 200 mm
  • Odobrena protupožarna vrata s dubinom špalete do 100 mm

Specifikacije proizvoda

Vodilica kotačića Powerturn / Powerturn F
DIN lijevo Da
DIN desno Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022