Powerturn

Powerturn Elektromehanički pogon zaokretnih vrata za jednokrilna vrata do 600 kg

Powerturn
 • Funkcija Smart swing za lako ručno otvaranje vrata
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN4-7
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Mehanički završni moment zatvaranja u pogonu bez struje i električki završni moment zatvaranja automatske jedinice u regulacijskom pogonu, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Funkcija Servo za motornu potporu ručnom otvaranju vrata
Prikaži više
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1600 mm ili težinom do 600 kg
 • Minimalna širina krila vrata je 800 mm
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Montaža na krilo vrata i montaža na okvir

Specifikacije proizvoda

Powerturn
Težina krila (maks.), 1-krilno 600 kg
Širina krila (min.-maks.) 800 mm - 1600 mm
Dubina špalete (maks.) 560 mm
Kut otvaranja (maks.) 136 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s polužjem Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1.2 A
Radna temperatura -15 - 50 °C
Vlaga zraka, ne kondenzira (maks.) 95 %
Način rada Automatika, Isklj, Trajno otvoreno, Samo izlaz, Noć
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Smart swing Da
Funkcija Servo Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka DPS, Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka MPS
Parametriranje Servisni terminal ST 220, Programska sklopka DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Sukladnost s normom EN 16005, DIN 18650

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022