ECturn

Polužje ECturn * Za montažu na okvir na suprotnoj strani spojnica ili montažu na krilo vrata na strani spojnica za dubinu špalete 0 - 200 mm

Polužje GEZE ECturn
  • Boja srebrna ili prema RAL
  • Kontinuirana mogućnost namještanja dubine špalete
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Jednokrilna zaokretna vrata
  • Montaža na okvir na suprotnoj strani spojnica ili montaža na krilo vrata na strani spojnica
  • Dubina špalete 0 - 200 mm

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022