ECturn Inside

Vanjska programska sklopka ECturn Inside * Kabel i kućište za ugradnju postojeće programske sklopke na glavni rub zatvaranja vrata

Kabel i kućište ECturn
  • Fleksibilno pozicioniranje programske sklopke
  • Fleksibilan dovod kabela u krilo vrata
  • Duljina kabela 1 m
Kontaktirajte nas

Kabel i kućište za ugradnju postojeće programske sklopke na glavni rub zatvaranja vrata

Područja primjene

  • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
  • Ulazna i unutarnja vrata umjerene frekvencije prolaza
  • Za programsku sklopku ECturn Inside

Specifikacije proizvoda

Vanjska programska sklopka ECturn Inside

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022