ECturn Inside

Materijal za montažu drvenih/metalnih vrata Za drvena i metalna vrata

Materijal za montažu ECturn Inside
  • Pogon je upušten u krilo vrata ili dovratnik i ispunjava najviše dizajnerske zahtjeve
  • Pogon se upotrebljava s kliznom vodilicom
  • Sastoji se od montažnih kutnika i kompleta vijaka
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Nevidljiva montaža pogona
  • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022