Letve senzora

Siguran prolazak kroz automatska rotirajuća vrata ima najviši prioritet. Tu pomažu letve senzora tako što nadziru područje kretanja vrata. Vaša vrata otvaraju se prema zidu? Nema problema. Senzor može detektirati zid i automatski ga sakriti. Aktivne infracrvene zrake letve senzora oblikuju polje detekcije sa sitnom mrežicom i na taj način sprečavaju sudare s ljudima ili predmetima. Postupak otvaranja odn. zatvaranja odmah se zaustavlja čim se nešto nađe u području vrata.