Pokretački sklopovi i senzori

Osiguranje

Igrajte na sigurno – s našim detektorima prisutnosti. Naš asortiman proizvoda GEZE ima različite senzore radi osiguranja kako bi ljudi koji ulaze i izlaze mogli sigurno proći kroz vaša automatska vrata. Zahvaljujući infracrvenoj tehnologiji, senzori otkrivaju prepreke, bilo da je riječ o ljudima ili predmetima koji se približavaju vratima. Ako se vrata otvaraju, kretanje se odmah zaustavlja. Ako se upravo zatvaraju, senzori putem pogona daju signal vratima da se ponovo otvore. Na taj je način omogućena najveća moguća zaštita.