Slimchain 230 V

LIN adapter za parametriranje Omogućuje uvezivanje GEZE servisnog terminala ST 220 na GEZE lančani pogon Slimchain od 230 V za parametriranje sabirnicom LIN-BUS

Pribor lančani pogon LIN adapter za programiranje omogućuje povezivanje GEZE servisnog terminala ST 220 na IQ windowdrives preko LIN-Bus
  • Parametrirati se mogu duljina hoda i brzina te dijagnostičke funkcije
Kontaktirajte nas

Omogućuje uvezivanje GEZE servisnog terminala ST 220 na GEZE lančani pogon Slimchain od 230 V za parametriranje sabirnicom LIN-BUS

Područja primjene

  • Može se upotrebljavati s Slimchain 230 V

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022