Power lock

Komplet za montažu na krilo * Za montažu pogona za zaključavanje Power lock na krilo

Komplet za montažu-krilo za drvene i prozore od umjetnog materijala
  • Dostupno u različitim dimenzijama zaključavanja (8,5 mm i 11,5 mm)
Kontaktirajte nas

Za montažu pogona za zaključavanje Power lock na krilo

Područja primjene

  • Otklopni, zaokretni, donje otklopni, prevrtni i zavrtni prozori
  • Montaža na krilo

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022