Terminal za dvosmjerne evakuacijske putove – serija T 320

Je li vaš evakuacijski put u oba smjera? Nema problema! Vrata koja bi evakuacijski put treba osigurati u oba smjera opremaju se na jednoj strani centralom TZ 320, a na drugo strani centralom T 320. Tako se u slučaju opasnosti vrata mogu sigurno otključati s obje strane u bilo kojem trenutku pomoću tipke za slučaj nužde. Električnim elementom za blokadu može se upravljati preko terminala, kao i putem centrale vrata. Taj element za blokadu drži vrata zaključanim i sprečava neovlašteni ulazak.