1-krilna brava

Panik brave za jednokrilna vrata pouzdano blokiraju i u slučaju opasnosti ili u situacijama panike deblokiraju vrata radi otvaranja. Na taj način osobe u svako doba mogu prolaziti iznutra ka vani kroz vrata. Vrata zaključana automatski, ukoliko se ponovo zatvore. Kako bi se pokrili svi zahtjevi, u programu imamo motorne brave, brave s kvakama i kontaktne brave. Za jednostavne funkcije panike nudimo mehaničku panik bravu.