Slimdrive

Slimdrive SL nagnuto Automatski sustav linearnih kliznih vrata za uporabu na nagnutim staklenim fasadama

Slimdrive SL nagnut Double leaf sliding door systems. Use in inclined glass façades in post-rail constructions. Interior and exterior doors with high access frequency. Integrated infrared Independent error recognition and recording. Adjustment options for all door motion parameters Freely configurable inputs and outputs for different functions Integrated rechargeable battery for emergency opening in case of safety-related errors such as power failure.
 • Slobodan odabir kuta nagiba do 9,9° (veći mogući na zahtjev)
 • Prolazna podna vodilica
 • Vrlo bešuman pogon na istosmjernu struju male potrošnje, visine od samo 7 cm
 • Integrirani infracrveni detektor pokreta
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
 • Samostalna detekcija grešaka i protokoliranje
Prikaži više
 • Mogućnosti namještanja za sve parametre kretanja vrata
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Integrirana punjiva baterija za otvaranje u slučaju nužde kod sigurnosno relevantnih grešaka kao što je npr. prekid struje
 • Hodni mehanizam sa samočišćenjem smanjuje ulaganja u održavanje
 • Različita mehanička i električna zaključavanja opcijski su dostupna
Kontaktirajte nas

Automatski sustav linearnih kliznih vrata za uporabu na nagnutim staklenim fasadama

Područja primjene

 • Dvokrilni sustavi kliznih vrata
 • Uporaba u nagnutim staklenim fasadama u konstrukcija stup-prečka
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Moguće širine otvaranja do 2500 mm
 • Težine krila vrata ovisno o kutu nagiba, do 100 kg po krilu
 • Prikladni profilni sustavi su fino uokvireni profilni sustavi s ISO i mono staklom

Specifikacije proizvoda

Slimdrive SL nagnuto
Za 1-krilne sustave vrata -

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022