GEZE Cockpit

Powerturn F/R * Elektromehanički pogon zaokretnih vrata za jednokrilna protupožarna i protudimna vrata s integriranom dimnom sklopkom

Powerturn F/R
 • Funkcija Smart swing za lako ručno otvaranje vrata
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN4-7
 • Integrirana centrala za dojavu dima čiji signal u slučaju požara samostalno zatvara vrata
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Mehanički završni moment zatvaranja u pogonu bez struje i električki završni moment zatvaranja u regulacijskom pogonu, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
Prikaži više
 • Funkcija vjetrobrana regulira otvaranje i zatvaranje dvaju vrata koja se nalaze jedna iza drugih (predvorje)
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Funkcija Servo za motornu potporu ručnom otvaranju vrata
 • Opcijski RF tiskana pločica za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1600 mm ili težinom do 600 kg
 • Minimalna širina krila vrata 800 mm
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Montaža na okvir na stranu otvaranja i na suprotnu stranu otvaranja

Specifikacije proizvoda

Powerturn F/R
Visina 70 mm
Širina 920 mm
Dubina 130 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno 600 kg
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, polužje 1657 mm - 3200 mm
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, vodilica kotačića 1657 mm - 2800 mm
Širina krila (min.-maks.) 920 mm - 1600 mm
Dubina špalete (maks.) 300 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 136 °
Predzategnutost opruge EN4 - EN7
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 10 s
Radni napon 230 V
Nazivna snaga 200 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1200 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Tip zaštite IP30
Način rada Automatika, Noć, Trajno otvoreno, Samo izlaz, Isklj
Vrsta funkcije Potpuno automatski
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Smart swing Da
Funkcija Servo Da
Funkcija tipki Da
Funkcija vjetrobrana Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servisni terminal ST 220, Programska sklopka DPS
Parametriranje GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servisni terminal ST 220
Sukladnost s normom DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005
Prikladnost za protupožarna vrata Da
Integrirana dimna sklopka Da
Primjena na protupožarnim i protudimnim vratima (F varijanta) Da

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022