Teme

Vrata koja se sama zatvaraju za udobnost i sigurnost

Kako se vanjska vrata u stambenim zgradama ili ulazna vrata u školama, poduzećima i uredima zatvore čim prođemo kroz njih? To nije tema o kojoj često razmišljamo. Zato postoje zatvarači vrata - i oni obavljaju svoj posao toliko pouzdano da mogu spasiti živote u slučaju požara.

Čemu služe zatvarači vrata?

Zatvarači vrata upotrebljavaju se za automatsko zatvaranje vrata.

Zatvarači vrata upotrebljavaju se za automatsko zatvaranje vrata. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Samo-zatvarajuća vrata su vrata opremljena zatvaračima vrata. Oni automatski zatvaraju vrata nakon ručnog otvaranja vrata. Aktiviraju kretanje krila vrata u okvir vrata i uglavljivanje zasuna brave u limeni zatvarač.

No zašto je važno da su vrata zatvorena, a ne otvorena? Postoje brojni razlozi za to: zakonski propisi, zbog sigurnosti i higijene, radi uštede energije ili kako bi se izbjegao propuh.

Ugradnja zatvarača vrata često donosi pogodnosti. Čak su i obavezni za protupožarna i protudimna zaštitna vrata jer se ta vrata moraju samostalno zatvoriti. Najvažniji razlozi za uporabu zatvarača vrata:

  • Sigurnost: Zatvorena vrata štite od neovlaštenog prolaska, provale i krađe.
  • Protupožarna zaštita: Građevinski propisi zahtijevaju uporabu protupožarnih vrata ne samo u javnim zgradama ili podzemnim javnim garažama, već i na vratima u stanovima ili hotelskim sobama. Njihova je svrha zaustavljanje prodora požara u otvore u zidovima koji usporavaju gorenje ili vatrootpornim zidovima. Ti protupožarni završetci moraju samostalno zatvoriti vrata.
  • Zaštita od buke: Zatvorena vrata štite od jake buke.
  • Klima u prostoriji/ušteda energije: Zatvorena vrata štite od vjetra i vremenskih uvjeta, propuha i gubitka topline.
  • Higijena: Zatvorena vrata štite od kontaminacije. Samo-zatvarajuća vrata ne treba dodirivati kako bi se zatvorila. Stoga su posebno korisna na mjestima gdje postoji visoka vjerojatnost prijenosa bakterija i klica na ruke, primjerice, u bolnicama i javnim zahodima.
  • Privatni domovi: Zatvorena vrata štite našu privatnost.
  • Praktičnost: Samo-zatvarajuća vrata praktična su i jednostavna za uporabu svakome, no posebno djeci, starijim osobama i osobama s ograničenom pokretljivošću.

Vrste ručnih zatvarača vrata

Funkcija samostalnog zatvaranja može se osigurati ručnim zatvaračima vrata. Ovisno o sklopu, razlikuju se zatvarači vrata montirani na okvir, zatvarači vrata ugrađeni u vrata i zatvarači vrata ugrađeni u pod.

  • Vanjski gornji zatvarači vrata montirani na okvir: Montiraju se na gornji dio krila vrata ili na gornji dio vrata (okvir) gdje ostaju vidljivi. Mogu se i naknadno ugraditi. Vanjski gornji zatvarači vrata montirani na okvir opremljeni su polužjem ili kliznim vodilicama.
  • Skriveni/ugrađeni gornji zatvarači vrata: Ugrađeni gornji zatvarači vrata obično se potpuno ugrađuju u krilo i okvir čime se komponente štite od onečišćenja i vremenskih utjecaja. Ugrađeni zatvarači vrata posebno su popularni kod arhitekata jer su gotovo nevidljivi.
  • Podni zatvarači vrata: Individualni dijelovi podnih zatvarača vrata obično se ugrađuju u podove i krila vrata gdje su potpuno nevidljivi. Osim funkcije zatvaranja mogu se upotrijebiti i za smještanje donjeg ležaja krila. Za podno kućište često je potrebna udubina u podu.

Protupožarna zaštita - zatvarači zraka propisani zakonom

Protupožarna vrata imaju više zahtjeve u pogledu zatvaranja vrata nego vrata koja nisu namijenjena zaštiti od požara. Vrata koja se upotrebljavaju kao dio protupožarne i protudimne zaštite podliježu posebnim zahtjevima i općenito moraju biti samo-zatvarajuća. Tu funkciju mogu omogućiti prikladni, odobreni zatvarači vrata. Za dvokrilna vrata propisana je regulacija slijeda zatvaranja koja jamči da se prvo zatvara pasivno krilo, a zatim aktivno krilo. To je jedini način za osiguravanje potrebne vrste zatvaranja. Hidraulički kontrolirani zatvarači vrata za protupožarna vrata ispituju se i proizvode u skladu s normom DIN EN 1154.

GEZE TS 5000 ECline: gornji zatvarači vrata s potporom otvaranja

Protupožarna zaštita naspram pristupa bez prepreka

Vrata s ručnim zatvaračima vrata često se teško otvaraju jer otvaranje vrata zahtijeva određenu količinu energije koja se potom upotrebljava za postupak zatvaranja. Takva vrata predstavljaju prepreku starijim osobama i djeci pa stoga ne ispunjavaju zahtjeve univerzalnog dizajna. DIN 18040 glavna je norma kojom je definirana gradnja bez prepreka u Njemačkoj. Tom normom određena je maksimalna sila rukovanja od 47 njutnmetara za samozatvarajuća vrata.

Ako standardni zatvarač vrata ne može omogućiti pokret otvaranja koji ne zahtijeva puno snage, za to se mogu upotrebljavati posebne opcije opreme, primjerice, ugrađena potpora otvaranja ili funkcija slobodnog hoda.

SAVJETI ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU I PROLAZAK BEZ PREPREKA

Brošura o GEZE zatvaraču vrata sa slobodnim hodom (PDF | 6 )

 

Uređaji za blokadu drže otvorenim protupožarna vrata

Protupožarna vrata često se smatraju preprekama u svakodnevnom životu i često je potrebno da dulje vremena ili čak stalno budu otvorena. Protupožarna vrata ne smiju se nipošto držati otvorena uz pomoć mehaničkih sredstava (npr. klinom za vrata).

U tu se svrhu upotrebljavaju uređaji za blokadu. Oni drže protupožarna vrata otvorena za svakodnevnu uporabu, ali ih automatski otpuštaju u slučaju alarma, tako da zatvarači vrata mogu obaviti svoj posao. Na taj se način protupožarna vrata mogu držati otvorena s pomoću uređaja za blokadu koji jamče njihovo sigurno zatvaranje u slučaju požara. U normalnim situacijama ta rješenja jamče pristup bez prepreka i istodobno osiguravaju pouzdano zatvaranje u svakom trenutku u slučaju požara.

Idite na GEZE uređaje za blokadu

GEZE zatvarači vrata za sve primjene

GEZE nudi zatvarače vrata za širok raspon uporaba vrata s nizom individualnih mogućnosti namještanja. Od najmanjih gornjih zatvarača vrata do svestranih izvedbi za uporabu na protupožarnim i protudimnim vratima: asortiman zatvarača vrata s polužjem ili kliznim vodilicama može se kombinirati na mnogo načina. Vrsta zatvarača vrata koji se može upotrebljavati utvrđuje se ovisno o zahtjevima, vrsti vrata, veličini, težini krila, materijalu vrata, širini vrata i lokaciji ugradnje vrata. Dodatno se dolazi do toga mora li zatvarač vrata funkcionirati u unutarnjem i vanjskom području, u vlažnom ili suhom prostoru, po vrelini ili hladnoći.

Kako bi se vrata pouzdano i bešumno zatvarala u izazovnim ambijentalnim situacijama, neophodan je optimalan odnos između sile i brzine zatvaranja. Ovaj preduvjet ispunjava na primjer TS 5000 SoftClose koji stoga pouzdano i tiho zatvara vrata po vjetru i vihoru ili u slučaju promjenljivih odnosa tlaka u propustima i stubištima.

U obzir se uzima i broj ljudi koji se koriste vratima, njihove osobne okolnosti (osobe s djecom, osobe kojima je potrebna njega itd.) te drugi zahtjevi poput univerzalnog dizajna i protupožarne zaštite. GEZE pruža stručne savjete za sva navedena područja - dodatno uz usluge savjetovanja o proizvodima i servisiranja, te na taj način klijentima omogućuje sveobuhvatnu podršku tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Idite na priručnik za GEZE prigušivače za vrata

Automatska vrata sa zatvaračima vrata

Alternativno, funkcija samostalnog zatvaranja može se postići s pomoću električnog pogona vrata koji isto omogućuje automatizirano otvaranje. Te vrste potpuno automatiziranih kliznih vrata, vrata sa zaokretnim krilom ili rotirajućih vrata obično se aktiviraju senzorima koji detektiraju kretanje ljudi ispred vrata. Također postoji i sklopka za otvaranje koja se može aktivirati bez dodirivanja. Vrata se aktiviraju jednostavnim pokretom ruke ispred sklopke. Ako je potrebna niža razina automatizacije, zaokretna vrata mogu se otvoriti i kretnjom „push & go”. Za pokretanje motora za otvaranje vrata dovoljno je lagano pritisnuti krilo vrata.

Sva automatska vrata, kako i sam naziv govori, ponovno se zatvaraju automatski. Detektori prisutnosti osiguravaju sprečavanje rizika od prignječenja, odsijecanja, sudaranja i uvlačenja tijekom otvaranja i zatvaranja.

Saznajte više o automatskim vratima

VIŠE O SENZORIMA

GEZE Slimdrive pogon zaokretnih vrata s ugrađenim blokatorom

GEZE Slimdrive pogon zaokretnih vrata s ugrađenim blokatorom © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Zatvaranje protupožarnih vrata

Ako se protupožarnim vratima rukuje kao automatskim zaokretnim vratima te je ugrađen blokator, vrata se smatraju uređajem za blokadu kada se kombiniraju s centralom za dojavu dima. Uređaji za blokadu privremeno sprečavaju automatsko zatvaranje vrata. Ako detektor požara aktivira alarm, ili u slučaju prekida struje, funkcija blokade isključuje se te zatvarač vrata zatvara vrata. GEZE ima širok asortiman blokatora i uređaja za blokadu koji su osmišljeni posebno za uporabu u sustavima za sprečavanje požara.

Brošura o GEZE sustavima zaokretnih vrata (PDF | 6 )

Čvrsto zatvaranje i pristupačan sustav kliznih vrata Powerdrive HT tvrtke GEZE

Čvrsto zatvaranje i pristupačan sustav kliznih vrata Powerdrive HT tvrtke GEZE © GEZE GmbH

Klizna vrata s hermetičkim zatvaranjem za optimalne higijenske uvjete

U klinikama (operacijskim dvoranama, jedinicama intenzivne njege ili jedinicama za dijalizu) te u čistim prostorijama (prostorijama za sterilizaciju i laboratorijima) potrebna su vrata s hermetičkim zatvaranjem kako bi se zajamčila dobra higijena i maksimalno moguća nepropusnost zraka. GEZE nudi rješenja pristupa s izrazito hermetičkim zatvaranjem putem svojih sustava hermetičkih kliznih vrata GEZE ECdrive H i Powerdrive PL-HT koji sprečavaju ulazak klica i stranih predmeta.

Idite na GEZE automatska klizna vrata

Idite na GEZE automatska zaokretna vrata

Sveobuhvatna usluga savjetovanja

Zatvarači vrata dostupni su u različitim izvedbama: montirani na okvir s polužjem ili kliznim vodilicama; ugrađeni ili skriveni u podu; u bilo kojoj boji i s opcijom poklopca.

Postoje zatvarači vrata za ručno rukovanje vratima ili za ugradnju u pogone automatskih vrata, i koji su, naravno, u skladu sa svim zakonskim propisima i normama, npr. za protupožarnu zaštitu i sigurnost.

GEZE pruža putem telefonske službe za arhitekte uslugu sveobuhvatnog savjetovanja pri utvrđivanju najboljih zatvarača vrata za određenu primjenu (vrsta zgrade, protok ljudi, lokacija vrata itd.).

GEZE nudi i individualna rješenja za zatvarače vrata, uključujući savjetovanje i izradu prikladnog rješenja.

Podrška u puno oblika

GEZE nudi obrađivača posebnu obuku o ugradnji zatvarača vrata. Osim toga, postoje brojna pomagala u obliku uputa za montažu, videozapisa o montaži, planova kabela itd.

Idite na videozapis o montaži zatvarača TS 5000

Idite na videozapis o montaži pogona Powerturn

Pomoć, savjeti i trikovi

GEZE servis nudi 24/7 pomoć za probleme sa zatvaračima vrata. Na dežurnoj liniji uvijek je netko dežuran, a servisno osoblje brzo stiže na lokaciju. Jednostavni savjeti i trikovi često su korisni za ponovno osposobljavanje zatvarača vrata. Često postavljana pitanja i smjernice pružaju prvu razinu podrške u slučaju problema.