TS 2100 V

Polužje TS 4000/2000 * s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja

Link arm TS 2/4000 with mech. hold-op func. that can be switched on/off Link arm TS 4000
  • Mogućnost primjene kod montaže na okvir do dubine špalete do 70 mm
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Za držanje neprotupožarnih vrata u otvorenom položaju
  • Desna i lijeva zaokretna vrata

Specifikacije proizvoda

Polužje TS 4000/2000
Blokada Mehaničko
Funkcija blokade s mogućnošću uključivanja i isključivanja Da
Funkcija blokade, može se prelaziti Da
Područje blokade 70 ° - 150 °

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022