2-krilna klizna vodilica

ISM klizna vodilica BG TS 5000 * S regulacijom slijeda zatvaranja i ručicama

ISM klizna vodilica TS 5000 prekomjerna duljina
  • Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
  • Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
  • S kliznim elementom pričvršćenim vijcima
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
  • Montaža na suprotnoj strani otvaranja
  • Desna i lijeva zaokretna vrata
  • Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
  • Udaljenost spojnica do 2800 m
  • Minimalna udaljenost spojnica 1360 mm, minimalna širina pasivnog krila 380 mm

Specifikacije proizvoda

ISM klizna vodilica BG TS 5000
Minimalan razmak spojnica 1360 mm
Minimalna širina pasivnog krila 380 mm
Sukladnost s normom EN 1158
Duljina 2730 mm
Širina 55 mm
Visina 30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja Da
Moguća visinska ispravka Da
Prilagodljiva blokada otvaranja Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022