Graničnik otvaranja vrata

Okretni ležaj Boxer * Integrirani okretni ležaj za ograničenje otvaranja ili blokiranje vrata bez zatvarača vrata

GEZE Boxer okretni ležaj Ugrađeni zatvarač vrata s električnom funkcijom slobodnog hoda i funkcijom uglavljivanja Komfort blokira vrata na kraju područja slobodnog hoda.
  • Zadržavanje vrata u otvorenom položaju bez zatvarača vrata, bez samozatvaranja
  • Ograničen kut otvaranja vrata pa odbojnik vrata većinom nije potreban
  • Bez odbojnika vrata područje vrata izgleda ljepše, nema opasnosti od spoticanja i prljavih kutova
  • Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
  • Izbjegava se prignječenje između krila vrata i podnog odbojnika
Kontaktirajte nas

Integrirani okretni ležaj za ograničenje otvaranja ili blokiranje vrata bez zatvarača vrata

Područja primjene

  • Desna ili lijeva zaokretna i njihajuća vrata
  • Ograničenje otvaranja za zaokretna i njihajuća vrata bez zatvarača vrata
  • Sustavi vrata bez protudimnih i protupožarnih zahtjeva
  • Za kombiniranje pogona automatskih zaokretnih vrata s Boxerom na dvokrilnim sustavima vrata

Specifikacije proizvoda

Okretni ležaj Boxer
Vrsta montaže Skriveno
Blokada Opcijski

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022