MBZ 300 N48G

FT 4 A akustičan * RWA tipkalo sa zvučnim signalom za spajanje na GEZE RWA upravljačkom jedinicom s napajanjem u nuždi

RWA tipkalo FT4 A
  • Robusno kućište od aluminijskog tlačnog lijeva s mogućnošću zaključavanja
  • LED prikazi radnog stanja alarm, prozori OTVORENI, rad OK, smetnja
  • Zvučni signal u slučaju alarma i smetnje može se aktivirati preko DIP sklopke
  • Tipka za resetiranje alarma
  • Sljedivo aktiviranje uglavljivanjem pritisnog gumba
Kontaktirajte nas

RWA tipkalo sa zvučnim signalom za spajanje na GEZE RWA upravljačkom jedinicom s napajanjem u nuždi

Područja primjene

  • Za priključivanje na GEZE RWA centrale
  • Za ručno aktiviranje alarma sustava odvoda dima i topline
  • Ulaz kabela odozgo, odozdo i s bočne strane

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022