Upravljanje ventilacijom

IQ box KNX Modul sučelja za spajanje pogona prozora Slimchain, Powerchain, E 250 NT i F 1200+ u KNX sabirnicu zgrade

IQ box KNX Varijanta za nosač za instalaciju na TS35 DIN nosaču. potreba za mjestom 18 mm (1 TE)
  • Upravljanje i povratne dojave pogona prozora preko KNX sabirnice zgrade
  • Jedan IQ box KNX po prozoru umrežava do četiri pogona prozora i dva pogona za zaključavanje
  • Svi pogoni IQ windowdrive mogu se kombinirati i integrirati ovisno o statusu planiranja
  • Više učinkovitosti za nadzor zgrade putem pouzdanih poruka o statusu
  • Integrirano sučelje tipkala za priključivanje dodatnih komponenti te tipkala i senzora
  • Poruke o statusu moguće su sa svakog automatiziranog prozora
Prikaži više
  • Laka nadogradnja i mogućnost proširenja po potrebi
Kontaktirajte nas

Modul sučelja za spajanje pogona prozora Slimchain, Powerchain, E 250 NT i F 1200+ u KNX sabirnicu zgrade

Područja primjene

  • Prirodno prozračivanje u području fasade i krova
  • Izravno spajanje pogona Slimchain, Powerchain, E 250 NT i F 1200+ u KNX sustave zgrada
  • Za montažu na DIN nosač i podžbuknu montažu

Specifikacije proizvoda

IQ box KNX
Vrsta montaže Nadžbuka, Podžbuka
Maks. duljina kabela do tipkala 30 m
Maks. duljina kabela do prozora 50 m
Napon tijekom pogona 24 V ± 25 %
Potrošnja struje 0.02 A
Radna temperatura -5 - 70 °C
Tip zaštite IP20
Razred zaštite III
KNX naredbe za pomicanje Otvoreno/zatvoreno, korak/zaustavi, zadani položaj u %, brzina u %, blokada
KNX poruke o statusu Položaj u %, otvoreno, zatvoreno, nije zatvoreno, otvara se, zatvara se, međupoložaj
Prozračivanje Vremensko prozračivanje, prozračivanje kroz procijep, alarm za vjetar, alarm za kišu

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022