E 1500 S

Nosač krila E 3000 NSK A-HU * Za montažu vretenastog pogona E 1500 S i E 3000

Flügelbock E 3000 NSK A-HU
  • Jednostavno pričvršćenje
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Montaža sporednog ruba zatvaranja na krovne prozore tipa Alcoa AA 100 i Hueck VF 50/60

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022