E 1500 S

Konzola krovnog prozora E 3000 Za montažu vretenastog pogona E 1500 S i E 3000

Konzola za krovne prozore E 3000 Pribor za E 3000
  • Jednostavna montaža na okvir krovnog prozora
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Montaža glavnog ruba zatvaranja na krovne prozore

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022