Otvarači protupožarnih vrata (serija FT)

FT201SFB * Otvarač vrata s dojavnim kontaktom vrata, funkcijom Silence i vodilicom zasuna

 • Odobrenje za protudimna i protupožarna vrata
 • Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom
 • Funkcija Silence prigušuje povratni udar zasuna otvarača vrata tako da nema buke povratnog udara
 • Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona
 • Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog napona
 • Dojavni kontakt vrata koji aktivira zasun brave
Prikaži više
 • Podesivi radijalni zasun za 4 mm, u rasteru od 1 mm
 • Vodilica zasuna za ugradnju u vrata sa zatvorenim rubom profila
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Protupožarna vrata s pogonima zaokretnih vrata i kontrolom pristupa
 • Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno
 • Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju

Specifikacije proizvoda

FT201SFB
Dimenzije 27.5 x 69 x 28 mm
DIN smjer lijevo/desno
Položaj namještanja x dimenzija rastera 5 x 1 mm
Dubina zahvaćanja zasuna 6 mm
Vodoravan/okomiti položaj ugradnje Da
Radna struja Da
Napon trajnog pogona 12 V / 24 V AC/DC
Odobrenje za protudimna vrata Da
Prikladnost za protupožarna vrata Da
Nadzor vrata Da
Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda Da
Tehnika dvostruke zavojnice Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022