Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću

VSG komplet za lijepljenje stakla/metala Komplet za lijepljenje stakla i metala i spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama

Staklo-metal komplet za lijepljenje 50g SSP staklo/metal komplet za lijepljenje
  • Ljepilo i aktivator za spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Za laminirano sigurnosno staklo

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022