Za budućnost vrijednu življenja: Održivost nam prirasla srcu

Održivost vidimo kao temeljnu vrijednost i društvenu obvezu – ne kao stratešku mjeru: za naš okoliš, naše zaposlenike, klijente i za našu tvrtku. Sandra Alber, voditelj Odjela za pravne poslove i financije, izvještava o aktivnostima održivosti koje GEZE provodi.

Stvaranje perspektiva za budućnost

Nije nam dovoljno samo poštovati zakonske propise. Želimo postići više: Zaposlenicima i klijentima želimo dati pozitivnu perspektivu i osigurati zajedničku budućnost.  

Ako uspijemo uspostaviti održivost u tvrtki GEZE kao dio našeg ponašanja i korporativne kulture, to će imati veliku prednost: To će naše procese i proizvode učiniti ekološki prihvatljivijima. 

Odgovorno, održivo djelovanje otvoriti će nam vrata da ponudimo pozitivnu perspektivu zaposlenicima i klijentima te osiguramo našu zajedničku budućnost.

Sandra Alber, voditelj Odjela za pravne poslove i financije tvrtke GEZE

Naše aktivnosti i težišta ekološki osviještenog djelovanja 

Naše upravljanje održivošću temelji se na tri stupa:  

1. Regionalna odgovornost u svjetskoj mreži 

2. Klima i okoliš 

3. Održivost tijekom životnog ciklusa proizvoda 

Važna komponenta je odgovorno korištenje prirodnih resursa. Već dulje vrijeme obraćamo pozornost na aspekte kao što je energetska učinkovitost u našim proizvodnim procesima. Tako, na primjer, tvrtka GEZE se koristi samo zelenom električnom energijom na svojim lokacijama u Njemačkoj. To želimo sve više implementirati i u naše proizvode i tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.  

Ozelenjivanje krovova bitan su dio zaštite klime: biljke apsorbiraju CO2 i pomažu očistiti zrak.

Ozelenjivanje krovova bitan su dio zaštite klime: biljke apsorbiraju CO2 i pomažu očistiti zrak. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

CO2 bilanca kao temelj upravljanja održivošću   

Gdje se stvaraju emisije stakleničkih plinova u tvrtki GEZE i kolike su? Za GEZE Leonberg izrađena je CO2 bilanca temeljena na GHG protokolu (Greenhouse Gas Protocol). Taj protokol o stakleničkim plinovima globalni je standard i specificira metode za određivanje izazvanih emisija stakleničkih plinova. S tim podacima možemo ciljanije oblikovati naše upravljanje održivošću i dodatno smanjiti naš ugljikov otisak. 

Ovako mjerimo naš doprinos klimatskim promjenama 

U našoj klimatskoj bilanci utvrđena je, s jedne strane, emisija CO2 nastale u samoj tvrtki GEZE – zbog procesa unutarnjeg izgaranja, na primjer, ili zbog voznog parka tvrtke GEZE (emisije Scope 1). S druge strane, utvrđene su neizravne emisije, kao što su električna energija, vodena para ili daljinsko grijanje (emisije Scope 2). One se generiraju i „kupuju” izvan naše tvrtke, ali troše u tvrtki GEZE. 

GEZE ide korak dalje

Mjerimo sve emisije koje se javljaju duž našeg lanca vrijednosti, kao što su službena i poslovna putovanja zaposlenika.

Mjerimo sve emisije koje se javljaju duž našeg lanca vrijednosti, kao što su službena i poslovna putovanja zaposlenika. © Getty Images

Važno nam je da uporaba proizvoda i tretman prodanih proizvoda na kraju životnog vijeka postanu održiviji. Stoga dobrovoljno mjerimo sve emisije koje se javljaju u našem lancu vrijednosti. Te emisije Scope 3 su, na primjer, službena i poslovna putovanja zaposlenika. One uključuju i emisije koje su izvan sfere utjecaja tvrtke GEZE, kao što su transport, uporaba i recikliranje GEZE proizvoda. To čini smanjenje emisija većim izazovom, ali ovi nam podatci daju priliku za razvoj mjera usmjerenih na budućnost s ciljem dugoročnog smanjenja tih emisija.  

 

Što smo već postigli 

Tvrtka GEZE na svim lokacijama u Njemačkoj upotrebljava samo zelenu električnu energiju. Osim toga, u Leonbergu radi učinkovita termoelektrana na prirodni plin. Time se postižu se niske emisije Scope 1 i 2 (2,81 t CO2e) po zaposleniku. 

Osim toga, tvrtka GEZE kompenzira prirodni plin koji se upotrebljava za kogeneracijsko postrojenje CHP i gorivo za službena vozila.  

 

Što još želimo postići? 

Čak i ako je tvrtka GEZE već aktivna u svim kriterijima za klimatski prihvatljivo upravljanje: Emisije CO2 će biti još transparentnije kako bi se mogle dodatno smanjiti. Stoga se, primjerice, CO2 bilanca se proširuje na sve podružnice s fokusom na proizvodna mjesta. Planirane su i pojedinačne mjere za poboljšanje ekološkog otiska u opskrbnom lancu i korištenju proizvoda.