GEZE - IGG with TS 550, Airport, Nuremberg
IGG with TS 550
GEZE - Integrated All-glass systems, Airport, Nuremberg
IGG
GEZE - floor springs TS 550, Airport, Nuremberg
GEZE IGG

Transparentnost na terminalu – integrirani potpuno stakleni sustav (IGG)

Arhitektonski ured: E. Grabow + H. Hofmann, Nürnberg

Zračna luka Nürnberg ubraja se u „top 10“ zračnih luka Njemačke. Zbog njezina naglog rasta, proteklih godina bilo je potrebno poduzeti neke mjere za svrhu modernizacije i dogradnje. S tim ciljem započet je 2006. novi terminal –Transfer Control Terminal (TCT).

Razni integrirani potpuno stakleni sustavi (IGG) tvrtke GEZE pridonose iznimno elegantnom i modernom obliku terminala. Prilaz toaletnom području otvaraju u cijeloj površini otisnuta IGG vrata s otvaranjem u jednom smjeru s GEZE podnim zatvaračima TS 550. U toaletnim prostorijama nalaze se otisnuta i neotisnuta mimokretna vrata isto tako s GEZE podnim zatvaračima. Posebnost čine IGG vrata s mirastar slojem kod kojeg se može gledati s unutarnje strane prema van, a vanjska se strana reflektira.