Detaljne informacije o referenci

Dijamant za Minsk

S objektom otvorenim 2005. bjeloruski grad Minsk dobio je novi arhitektonski zaštitni znak.

Detaljne informacije o referenci

Građevinski kompleks veselih boja

Prema nacrtima berlinskoga arhitektonskog dvojca „Sauerbruch & Hutton“ izgrađena je u Dessauu jedna od najjeftinijih upravnih zgrada u Njemačkoj.

Detaljne informacije o referenci

Novi centar za Ingolstadt

Nova vijećnica trebala bi postati sinonimom usluge građanstvu usmjerene na pojedine klijente.

Detaljne informacije o referenci

GEZE IGG i PERLAN u savršenoj kombinaciji

Nova upravna zgrada okružne uprave Offenbach oblikovana je transparentno i prijatno za građane.