GEZE Boxer - Integrierte Türschließer für 2-flügelig Türen

Integrirani zatvarači vrata Boxer – neprimjetna funkcionalnost

Boxer za dvokrilna vrata

Boxer ISM sustav za dvokrilna vrata sadržava integriranu mehaničku regulaciju redoslijeda zatvaranja. Ako se kod otvorenih vrata ppokretno krilo zatvara ono ostaje u položaju čekanja sve dok se fiksno krilo ne zatvori i putem regulacije redoslijeda zatvaranja ne oslobodi pokretno krilo.

Integrirani zatvarači

Boxer ISM

Boxer E-ISM

Boxer EFS-ISM

Snaga zatvaranja

2 - 4 / 3 - 6

2 - 4 / 3 - 6

4

Odobrenje za protupožarna i protudimna vrata

 

 

 

Širina vratnih krila [mm]

1.300 ≤ 2.200 /
1.300 ≤ 2.800

1.300 ≤ 2.200 / 1.300 ≤ 2.800

1.335 ≤ 2.200

Širina vratnih krila [mm] fiksno krilo

≥ 540

≥ 540

≥ 540

Težina vratnih krila [kg]

≤ 130 / ≤ 180

≤ 130 / ≤ 180

≤ 130

Debljina vratnih krila [mm]

≥ 40 / ≥ 50

≥ 40 / ≥ 50

≥ 50

Funkcije i namještanja    

Snaga zatvaranja može se stalno regulirati

 

 

 

Prigušivanje otvaranja

 

 

 

Završni moment

 

 

 

Brzina zatvaranja može se regulirati

 

 

 

Vizualni prikaz veličina

 

 

 

Blokiranje s mogućnošću prijelaza

 , mehan.

 , electromehan.

 

Integrirana centrala dimnog prekidača

 

 

 

Funkcija slobodnog hoda

 

 

 
(na pokretnom krilu)

   da       ne       opcionalno