A GEZE house

FDoživite naš svijet proizvoda pomoću naše animacije GEZE zgrade!
Doživite naš svijet proizvoda pomoću naše animacije GEZE zgrade!

Tehnologija vrata – raznovrsnost i pouzdanost

Bezbrojne vizualne i tehničke mogućnosti – s GEZE zatvaračima vrata i sustavima za klizna vrata

Zatvarači vrata osiguravaju sigurno zatvaranje vrata koja moraju biti zatvorena uvijek ili barem u slučaju požara. GEZE ima na raspolaganju velik broj sustava za zatvaranje vrata koji su koncipirani specijalno za primjenu u preventivnoj zaštiti od požara.

Nadgradni zatvarači vrata pružaju odgovarajuće tehničko rješenje za sve zahtjeve.

Ugradni zatvarači vrata štede prostor, itegrirani u krilo vrata i daju vratima elegantan izgled.

Podni zatvarači vrata predstavljaju udobnost i raznovrsnost kod svih uobičajenih mimokretnih vrata kao i kod jednosmjernih vrata.

Sustavi za klizna vrata tvrtke GEZE predstavljaju filigranski preciznu tehniku za primjenu na kliznim vratima i na drugim pokretnim elementima – mogu se primijeniti kao okovi s kotačičima ili ležajevima.