Ansteuertaster

GEZE AnsteuertasterGEZE – pokretačka sklopka za otvaranje i zatvaranje automatskih vrata.