GEZE objektno orijentirana rješenja za obrazovne ustanoveGEZE objektno orijentirana rješenja za obrazovne ustanove

U dječjim vrtićima, školama ili visokim školama postoje sasvim posebni izazovi kod ispunjavanja potrebnih sigurnosnih kriterija. GEZE vam pruža potporu pri provođenju cjelovitoga sigurnosnog koncepta u tehnici vrata i prozora u svim fazama građevinskog projekta.