TS 4000 IS

Mehanika aktiviranja regulacije slijeda zatvaranja za TS 4000 IS/E IS/R IS

Mehanika aktiviranja TS 4000 IS
  • Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Regulira slijed zatvaranja kod dvokrilnih vrata

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022