TS 5000 R-ISM/G

R-ISM/G klizna vodilica TS 5000 * kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom na pomičnom krilu, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama

R-ISM/0/S klizna vodilica TS 5000
 • Električna blokada na pasivnom krilu s područjem blokiranja 80°-130°
 • Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
 • Integrirana centralna jedinica za dojavu dima
 • Dimna sklopka s indikatorom onečišćenja i praćenjem praga alarma
 • Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
 • Radni napon 230 V AC
Prikaži više
 • Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
 • Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
 • S kliznim elementom pričvršćenim vijcima
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
 • Uređaji za blokadu s integriranom blokadom na pomičnom krilu
 • Montaža na stranu spojnica
 • Desna i lijeva zaokretna vrata
 • Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
 • Udaljenost spojnica do 2800 m
 • Minimalna udaljenost spojnica 1500 mm, minimalna širina pasivnog krila 400 mm

Specifikacije proizvoda

R-ISM/G klizna vodilica TS 5000
Napon napajanja 230 V AC
Ulazni napon 230 V AC
Frekvencija napona napajanja 50/60 Hz
Trajanje uključivanja 100 %
Tip zaštite IP20
Minimalan razmak spojnica 1500 mm
Minimalna širina pasivnog krila 400 mm
Sukladnost s normom EN 1155, EN 1158
Odobrenja Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Duljina 2740 mm
Širina 55 mm
Visina 30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju Da
Blokada Električno
Funkcija blokade, može se prelaziti Da
Područje blokade 80 ° - 130 °
Integrirana dimna sklopka Da
Indikator onečišćenja Da
Praćenje praga alarma Da
Integrirano mrežno napajanje Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja Da
Moguća visinska ispravka Da
Prilagodljiva blokada otvaranja Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022