TS 5000 L-ISM VPK

Komplet ISM kliznih vodilica BG VPK TS 5000 CB flex * Sustav zatvarača vrata s kliznim vodilicama na strani suprotnoj spojnicama za dvokrilna vrata s antipanik funkcijom i regulacijom slijeda zatvaranja

Zatvarač vrata TS 5000 L-ISM VPK Sustav gornjeg zatvarača vrata s kliznom vodilicom suprotna strana otvaranja za dvokrilna vrata s funkcijom protiv panike, regulacijom slijeda zatvaranja i hidrauličnim graničnikom.
 • Kompletno pakiranje s dvama zatvaračima vrata TS 5000 L i TS 5000 L-IS s ISM kliznom vodilicom
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 2-6
 • Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
 • Potpuno panik funkcija na oba krila vrata do X mjere 110 mm
 • Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
Prikaži više
 • Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
 • Integrirano prigušenje otvaranja, koči snažno otvorena vrata
 • Optički indikator sile zatvaranja za lakšu kontrolu namještanja
 • Sve funkcije s namještanjem sprijeda
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
 • Dvokrilna zaokretna vrata s funkcijom panike
 • Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
 • Zaokretna vrata udaljenosti spojnica do 2800 mm i širine krila od 1400 mm
 • Težina vrata do 180 kg
 • Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnica

Specifikacije proizvoda

Komplet ISM kliznih vodilica BG VPK TS 5000 CB flex
Širina krila (maks.) 1400 mm
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R Da
Minimalan razmak spojnica 1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila 380 mm
Sukladnost s normom EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Duljina 2730 mm
Širina 55 mm
Visina 30 mm
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja Da
Moguća visinska ispravka Da
Prilagodljiva blokada otvaranja Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022