TS 5000 L-R

R klizna vodilica BG TS 5000 * s električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, strana suprotna spojnicama

TS 5000 R klizna vodilica, R klizna vodilica TS 5000 suprotna strana otvaranja, TS 5000 R klizna vodilica bez E-blokade
  • Mrežno napajanje za napon napajanja od 230 V
  • Dimna sklopka s praćenjem praga alarma, indikatorom onečišćenja i nevidljivim tipkalom za aktivaciju za testiranje
  • Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
  • Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
  • Moguće visinsko izjednačenje od +/- 2 mm
Kontaktirajte nas

s električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, strana suprotna spojnicama

Područja primjene

  • Jednokrilna vrata
  • Uređaji za blokadu s integriranom blokadom i dimnom sklopkom
  • Montaža na suprotnoj strani otvaranja
  • Desna i lijeva zaokretna vrata

Specifikacije proizvoda

R klizna vodilica BG TS 5000
Napon napajanja 230 V AC
Ulazni napon 230 V AC
Frekvencija napona napajanja 50/60 Hz
Trajanje uključivanja 100 %
Tip zaštite IP20
Sukladnost s normom EN 1155
Odobrenja Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Duljina 745 mm
Širina 55 mm
Visina 30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju Da
Blokada Električno
Funkcija blokade, može se prelaziti Da
Područje blokade 80 °
Integrirana dimna sklopka Da
Indikator onečišćenja Da
Praćenje praga alarma Da
Integrirano mrežno napajanje Da
Moguća visinska ispravka Da
Prilagodljiva blokada otvaranja Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022