2-krilni sustavi

Powerturn F-IS Elektromehanički sustav zaokretnih vrata za 2-krilna protupožarna i protudimna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja

Powerturn F-IS
 • Funkcija Smart swing za lako ručno otvaranje vrata
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN4-7
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Mehanički završni moment zatvaranja u pogonu bez struje i električki završni moment zatvaranja u regulacijskom pogonu, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Mehanička i električka regulacija redoslijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
Prikaži više
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Funkcija Servo za motornu potporu ručnom otvaranju vrata
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
 • Mogućnost priključivanja centrale za dojavu dima čiji signal u slučaju požara samostalno zatvara vrata
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
 • Uređaji za blokadu s integriranom blokadom - treba uzeti u obzir zahtjeve specifične za zemlju
 • Dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 3200 m, za širinu krila do 1600 mm i težinu do 600 kg
 • Minimalan razmak spojnica 1600 mm
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Montaža na okvir na stranu otvaranja i na suprotnu stranu otvaranja

Specifikacije proizvoda

Powerturn F-IS
Težina krila (maks.), 1-krilno 600 kg
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, polužje 1600 mm - 3200 mm
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, vodilica kotačića 1600 mm - 2800 mm
Širina krila (min.-maks.) 800 mm - 1600 mm
Minimalna širina pasivnog krila 800 mm
Širina pasivnog krila maks. 1600 mm
Širina pomičnog krila min. 800 mm
Širina aktivnog krila maks. 1600 mm
Dubina špalete (maks.) 300 mm
Kut otvaranja (maks.) 136 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Električna regulacija slijeda zatvaranja Da
Mehanička regulacija slijeda zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1.2 A
Radna temperatura -15 - 50 °C
Način rada Automatika, Isklj, Trajno otvoreno, Samo izlaz, Noć
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Smart swing Da
Funkcija Servo Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka DPS, Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka MPS
Sukladnost s normom DIN 18650, EN 16005
Prikladnost za protupožarna vrata Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022