Slimdrive EMD-F

Slimdrive EMD-F Elektromehanički pogon zaokretnih vrata za jednokrilna protupožarna i protudimna vrata

Slimdrive EMD-F
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 4-6
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Mehanički završni moment zatvaranja u pogonu bez struje i električki završni moment zatvaranja u regulacijskom pogonu, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Funkcija Servo za motornu potporu ručnom otvaranju vrata
 • Funkcija vjetrobrana regulira otvaranje i zatvaranje dvaju vrata koja se nalaze jedna iza drugih (predvorje)
Prikaži više
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1400 mm ili težinom do 230 kg
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Montaža na krilo vrata i montaža na okvir

Specifikacije proizvoda

Slimdrive EMD-F
Visina 70 mm
Dubina 121 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno 230 kg
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno 1500 mm - 2800 mm
Širina krila (min.-maks.) 750 mm - 1400 mm
Dubina špalete (maks.) 400 mm
Preklop vrata (maks.) 30 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 130 °
Predzategnutost opruge EN4 - EN6
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Električna regulacija slijeda zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 20 s
Radni napon 230 V
Nazivna snaga 230 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1000 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Tip zaštite IP20
Način rada Isklj, Automatika, Trajno otvoreno, Samo izlaz, Noć
Vrsta funkcije Potpuno automatski
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Servo Da
Funkcija tipki Da
Funkcija vjetrobrana Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka DPS, Programska sklopka integrirana u pogonu
Parametriranje GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servisni terminal ST 220
Sukladnost s normom DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005
Prikladnost za protupožarna vrata Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022