2-krilni sustavi

Powerturn F/R-IS/TS * Poluautomatski sustav s pogonom zaokretnih vrata na pomičnom krilu i zatvaračem vrata na pasivnom krilu za protupožarna i protudimna vrata s integriranom dimnom sklopkom

Powerturn F/R-IS/TS
 • Funkcija Smart swing za lako ručno otvaranje vrata
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN4-7
 • Integrirana centrala za dojavu dima čiji signal u slučaju požara samostalno zatvara vrata
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Mehanički završni moment zatvaranja u pogonu bez struje i električki završni moment zatvaranja automatske jedinice u regulacijskom pogonu, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Mehanička i električka regulacija redoslijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
Prikaži više
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se može upotrebljavati s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Funkcija Servo za motornu potporu ručnom otvaranju vrata
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
 • Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
 • Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
 • Uređaji za blokadu s integriranom blokadom - treba uzeti u obzir zahtjeve specifične za zemlju
 • Dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 3200 mm s montažom s polužjem
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 2800 mm s montažom s vodilicom kotačića
 • Minimalan razmak spojnica 1500 mm, minimalna širina pasivnog krila 470 mm (ovisno o vrsti montaže)
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Montaža na okvir na stranu otvaranja i na suprotnu stranu otvaranja
 • Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata

Specifikacije proizvoda

Powerturn F/R-IS/TS
Težina krila (maks.), 1-krilno 600 kg
Minimalna širina pasivnog krila 470 mm
Širina pasivnog krila maks. 1400 mm
Širina pomičnog krila min. 856 mm
Širina aktivnog krila maks. 1600 mm
Dubina špalete (maks.) 160 mm
Kut otvaranja (maks.) 136 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Mehanička regulacija slijeda zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1.2 A
Radna temperatura -15 - 50 °C
Način rada Automatika, Isklj, Trajno otvoreno, Samo izlaz, Noć
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Smart swing Da
Funkcija Servo Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka DPS, Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka MPS
Sukladnost s normom DIN 18650, EN 16005
Prikladnost za protupožarna vrata Da
Integrirana dimna sklopka Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022