2-krilni zatvarač vrata Boxer

Kako bi se dvokrilna vrata sigurno zatvorila, potreban je ugrađeni zatvarač vrata s regulacijom slijeda zatvaranja. Ona jamči da će se aktivno krilo zatvoriti tek nakon pasivnog krila. Time se osigurava da su protupožarna vrata pravilno zatvorena. S rješenjima BOXER tvrtka GEZE nudi i rješenje za dvokrilna zaokretna vrata koje se može gotovo nevidljivo uklopiti u vaša zaokretna vrata i individualno namjestiti.