GC 342

Sučelje za naknadnu ugradnju GC 342 * Za jednostavno i vremenski brzo ožičenje senzora na unaprijed ožičena vrata

GC 342 Retrofit Interface
  • Ploča za naknadnu ugradnju uklj. odvijač za spajanje na uvučene kabele na lokaciji
Kontaktirajte nas

Za jednostavno i vremenski brzo ožičenje senzora na unaprijed ožičena vrata

Područja primjene

  • Pribor za senzor GC 342

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022