Slimdrive EMD

Vodilica kotačića Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers * Za ugradnju na okvir na strani spojnica ili suprotnoj strani spojnica

Vodilica kotačića GEZE Slimdrive EMD / EMD-F
  • Boja EV1 ili prema RAL
  • Kompatibilno s integriranim graničnikom otvaranja
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata
  • Montaža na okvir na stranu spojnica kod protupožarnih vrata
  • Dubina špalete do 75 mm

Specifikacije proizvoda

Vodilica kotačića Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers
Visina 20 mm
DIN lijevo Da
DIN desno Da

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022