Slimdrive EMD

Polužje Slimdrive EMD * Za ugradnju na gornju prečku na suprotnoj strani spojnica za dubinu špalete od 0 - 400 mm

Polužje Slimdrive EMD
  • Boja srebrna ili prema RAL
  • Kontinuirana mogućnost namještanja dubine špalete
Kontaktirajte nas

Za ugradnju na gornju prečku na suprotnoj strani spojnica za dubinu špalete od 0 - 400 mm

Područja primjene

  • Jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata
  • Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica
  • Odobrena protupožarna vrata s dubinom špalete do 250 mm

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022