Slimdrive EMD

Komplet za nadogradnju poklopca Slimdrive EMD * Za pogon zaokretnih vrata Slimdrive EMD uključujući i montažnu ploču i materijal za montažu

Poklopac Slimdrive
  • Dostupni kontinuiran ili podijeljen poklopac
  • Minimalna duljina 100 mm
  • Ukupna duljina poklopca do 1400 mm
Kontaktirajte nas

Za pogon zaokretnih vrata Slimdrive EMD uključujući i montažnu ploču i materijal za montažu

Područja primjene

  • Produžetak poklopca pogona
  • Za integraciju perifernih uređaja ispod poklopca

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022