Powerturn IS/TS

Powerturn IS/TS Poluautomatski sustav s pogonom zaokretnih vrata na pomičnom krilu i zatvaračem vrata na pasivnom krilu

Powerturn IS/TS
 • Funkcija Smart swing za lako ručno otvaranje vrata
 • Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN4-7
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti na pomičnom krilu
 • Mehanički završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Mehanička regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
 • Funkcija Low Energy otvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
Prikaži više
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u položaj otvaranja ili zatvaranja
 • Funkcija Push & Go nakon ručnog pritiska ručke vrata aktivira automatiku pogona
 • Sustav je dostupan s vodilicom kotačića ili polužjem
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Dvokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 3200 mm s montažom s polužjem
 • Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 3000 mm s montažom s vodilicom kotačića
 • Minimalan razmak spojnica 1270 mm, minimalna širina pasivnog krila 470 mm (ovisno o vrsti montaže)
 • Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
 • Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
 • Montaža na okvir na stranu otvaranja i na suprotnu stranu otvaranja

Specifikacije proizvoda

Powerturn IS/TS
Visina 70 mm
Dubina 130 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno 600 kg
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, polužje 1270 mm - 3200 mm
Dimenzija spojnica (min.-maks.) 2-krilno, vodilica kotačića 1380 mm - 3000 mm
Širina krila (min.-maks.) 470 mm - 1600 mm
Dubina špalete (maks.) 160 mm
Tip pogona Elektromehanički
Predzategnutost opruge EN1 - EN7
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Mehanički završni moment zatvaranja Da
Mehanička regulacija slijeda zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 10 s
Radni napon 230 V
Nazivna snaga 200 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 1200 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Tip zaštite IP30
Način rada Automatika, Noć, Trajno otvoreno, Samo izlaz, Isklj
Vrsta funkcije Potpuno automatski
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Smart swing Da
Funkcija tipki Da
Funkcija vjetrobrana Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servisni terminal ST 220, Programska sklopka DPS
Parametriranje GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servisni terminal ST 220
Sukladnost s normom DIN 18650, EN 1158, EN 16005

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022