ECturn

ECturn * Elektromehanički pogon zaokretnih vrata za jednokrilna vrata bez prepreke do 125 kg

ECturn
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Električki završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Funkcija Low Energy otvara i zatvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
Prikaži više
 • Može se upotrijebiti pogon s kliznom vodilicom ili polužjem
 • Klizna vodilica stakla dostupna je za upotrebu na staklenim vratima s debljinom stakla od 8-10 mm
 • Opcijska punjiva baterija pri prekidu mreže za maksimalnu sigurnost
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1100 mm ili težinom do 125 kg
 • Ulazna i unutarnja vrata umjerene frekvencije prolaza
 • Automatizacija potpuno ostakljenih vrata bez okvira
 • Montaža na krilo vrata i montaža na okvir
 • Pristupi bez prepreka

Specifikacije proizvoda

ECturn
Težina krila (maks.), 1-krilno 125 kg
Širina krila (min.-maks.) 650 mm - 1100 mm
Dubina špalete (maks.) 200 mm
Preklop vrata (maks.) 50 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 110 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s polužjem Da
Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na okvir na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na suprotnu stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s vodilicom kotačića Da
Montaža na krilo vrata na stranu spojnica s polužjem Da
Mehanički završni moment zatvaranja Ne
Električni završni moment zatvaranja Da
Odvajanje od mreže Glavna sklopka u pogonu
Zadrška aktiviranja (maks.) 20 s
Nazivna snaga 75 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 600 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Vlaga zraka, ne kondenzira (maks.) 95 %
Tip zaštite IP20
Način rada Automatika, Trajno otvoreno, Noć, Isklj
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija Servo Ne
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka TPS
Parametriranje Upravljanje, Programska sklopka DPS
Sukladnost s normom EN 16005

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022