ECturn Inside

ECturn Inside Elektromehanički pogon zaokretnih vrata za jednokrilna vrata bez prepreke do 125 kg s mogućnošću integracije

ECturn Inside ECturn Inside za montažu u krilo vrata/dovratnik koji se sastoji od pogona, dijelova za montažu, napajanja i klizne vodilice
 • Pogon je upušten u krilo vrata ili dovratnik i ispunjava najviše dizajnerske zahtjeve
 • Brzina otvaranja i brzina zatvaranja mogu se individualno namjestiti
 • Električki završni moment zatvaranja, koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
 • Funkcija Low Energy otvara vrata smanjenom brzinom pomicanja i time ispunjava najviše zahtjeve sigurnosti
 • Prepoznavanje prepreka primjećuje prepreku dodirom i zaustavlja postupak otvaranja ili zatvaranja
 • Automatski obrnuti rad prepoznaje prepreku i vraća se natrag u otvoreni položaj
Prikaži više
 • Funkcija Push & Go nakon blagog pritiska rukom na krilo vrata aktivira automatiku pogona
 • Pogon se upotrebljava s kliznom vodilicom
 • Opcijska punjiva baterija pri prekidu mreže za maksimalnu sigurnost
 • Opcijski pločica daljinskog prijma za bežično upravljanje bežičnim odašiljačem
Kontaktirajte nas

Područja primjene

 • Jednokrilna desna i lijeva zaokretna vrata
 • Zaokretna vrata sa širinom krila do 1100 mm ili težinom do 125 kg
 • Ulazna i unutarnja vrata umjerene frekvencije prolaza
 • Za debljine krila vrata od 55 mm
 • Integrirana montaža u krilo vrata ili dovratnik
 • Pristupi bez prepreka

Specifikacije proizvoda

ECturn Inside
Visina 61 mm
Dubina 45 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno 125 kg
Širina krila (min.-maks.) 700 mm - 1100 mm
Tip pogona Elektromehanički
Kut otvaranja (maks.) 110 °
DIN lijevo Da
DIN desno Da
Montaža u krilo vrata Da
Montaža u okvir vrata Da
Električni završni moment zatvaranja Da
Zadrška aktiviranja (maks.) 10 s
Radni napon 110 – 230 V
Radni napon 26.8 V
Nazivna snaga 92 W
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC) 600 mA
Radna temperatura -15 - 50 °C
Tip zaštite IP20
Način rada Isklj, Automatika, Trajno otvoreno, Noć
Vrsta funkcije Potpuno automatski
Funkcija automatike Da
Funkcija Low Energy Da
Funkcija tipki Da
Detekcija prepreka Da
Automatsko obrtanje Da
Push & Go namjestivo
Rukovanje Programska sklopka integrirana u pogonu, Programska sklopka TPS, Programska sklopka MPS
Parametriranje Upravljanje, Programska sklopka DPS
Sukladnost s normom EN 16005

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022