Tipkalo s ključem

Ima li tipkalo s ključem uopće smisla za automatska rotirajuća vrata? Da, jasno! Na primjer, ako samo određenim osobama treba odobriti pristup nekom području, tada se tipkalo s ključem upotrebljava za ovlašteno otvaranje vrata. Za ovlašteno otvaranje vrata izvana mogu se primjenjivati tipkala s ključem zaštićena od vandalizma. Tipkala s ključem u kombinaciji s programskom sklopkom osiguravaju da samo vlasnik ključa može izvršiti promjenu na načinu rada.