MBZ 300 N48G

E 70 * Sobni termostat za upravljanje prozračivanjem

Regulator temperature E 70 Pribor za elektrolinearni pogoni i 24 Volt DC postrojenja
  • Točka prebacivanja temperature podesiva između + 5 ° i 30 °C
  • Bespotencijalni kontakt za prebacivanje
  • Prespajač za ručno uključivanje i isključivanje
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Za priključivanje na RWA upravljačke jedinice i upravljanja prozračivanjem
  • Za upravljanje prozorima ovisno o temperaturi u unutarnjim prostorijama
  • Nadžbukna montaža

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022