Upravljanje ventilacijom

IQ gear * Sučelje za aktivaciju pogona prozora Slimchain, Powerchain i E 250 NT u pogonu prozračivanja

IQ gear IQ gear
  • Aktivacija do 10 pogona u jednoj grupi s jednim IQ gear
  • Primjena standardnih mrežnih napajanja od 24 V i tipkala za provjetravanje za otvaranje/zaustavljanje/upravljanje pogonima
Kontaktirajte nas

Sučelje za aktivaciju pogona prozora Slimchain, Powerchain i E 250 NT u pogonu prozračivanja

Područja primjene

  • Za aktivaciju GEZE IQ windowdrive lančanih pogona Slimchain, Powerchain i E 250 NT u pogonu prozračivanja
  • Ručno upravljanje pomoću tipkala ili automatsko upravljanje pomoću bezpotencijalnih kontakata
  • Sučelje između tipkala za prozračivanje, mrežnog napajanja i pogona prozora

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022