RWA 100 NT

Dodatna blokada sporednog zatvarajućeg ruba Za povećanu sigurnost na sporednom zatvarajućem rubu

Dodatna blokada za sporedni zatvarajući rub
  • Montaža na krilo i okvir
Kontaktirajte nas

Područja primjene

  • Sustav RWA 100 NT i RWA 110 NT
  • Sustav OL 350 EN i OL 370 EN

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022